FREITAG  29.01.2016
DIENSTAG  14.08.2012
FREITAG  27.01.2012
FREITAG  08.07.2011
DIENSTAG  11.08.2009
DIENSTAG  13.05.2008
FREITAG  30.06.2006
DONNERSTAG  20.04.2006
MITTWOCH  05.04.2006
MITTWOCH  15.03.2006
MONTAG  21.11.2005
MITTWOCH  01.06.2005
MITTWOCH  06.04.2005
MITTWOCH  09.02.2005
DIENSTAG  28.12.2004
DIENSTAG  15.07.2003
MONTAG  23.09.2002
FREITAG  05.04.2002
1-18 von 19